Waar moet ik aan voldoen?

De aard en opzet van onze online cliëntenwerving leent zich voor samenwerking met een breed scala aan psychologen en therapeuten verspreid over heel Nederland. We kunnen echter niet met iedere praktijk een samenwerking aangaan en vandaar dat we hieronder kort ingaan op een aantal vereisten.

Diploma's en beroepsregistraties

Door onze online marketing dragen wij bij aan het proces waarin hulpzoekenden bij de psycholoog of therapeut van hun keuze terecht komen. In onze ogen dragen wij daarmee deels de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de hulp die zij van onze partner psychologen en therapeuten ontvangen en daarom vinden wij het belangrijk om met personen te werken die over de benodigde diploma's beschikken in hun vakgebied en daarnaast geregistreerd zijn bij één of meer beroepsverenigingen of kwaliteitsstatuten.

Voldoende tijd voor de eigen praktijk

Wij vinden het van belang dat je als zelfstandige voldoende tijd besteed aan je eigen praktijk en dus voldoende ruimte hebt in je agenda voor afspraken met cliënten. Dit houdt in dat we je vragen om minimaal drie dagen per week werkzaam te (willen gaan) zijn. Wanneer je slechts één of twee dagen wilt werken, ligt je focus naar onze mening niet voldoende op de eigen praktijk om er een succesvolle samenwerking van te kunnen maken.

Het oog op de lange termijn

Ondanks dat je direct na aanvang van onze samenwerking de vruchten al kunt plukken van onze inspanningen, vinden we het belangrijk dat je net als ons een insteek hebt die gericht is op de lange termijn. Wij halen onze voldoening namelijk uit het structureel plezierig samenwerken en het wederzijds succes dat dit met zich meebrengt en bovendien verdienen wij de tijd, energie, aandacht en kosten die wij in (het opzetten van) een samenwerking steken daadwerkelijk pas op de lange termijn terug. Wanneer je dus enkel op zoek bent naar een tijdelijke of eenmalige boost van je praktijk past dat niet bij onze filosofie.

Eerlijk en tijdig doorgeven van de resultaten

Onze samenwerkingen zijn gebaseerd op vertrouwen. Om dit dus naar wederzijdse tevredenheid te kunnen opzetten en blijven doen, vragen we je om altijd eerlijk door te geven wat onze inspanningen jou hebben opgeleverd. Het is hiervoor soms nodig om even bij een cliënt na te vragen hoe hij/zij je gevonden heeft en wij verwachten dat je bereid bent deze kleine moeite te (blijven) doen.