Ethisch ondernemen

Een positieve bijdrage leveren aan onze wereld

Vele handen maken licht(er) werk

Wij geloven in vooruitgang en het werken aan een betere wereld. Het maakt daarbij niet uit of je hart uitgaat naar ontwikkelingshulp in een land hier ver vandaan, natuurbescherming, dierenwelzijn of bijvoorbeeld de sociale initiatieven bij jou in de buurt. Ieder heeft zo zijn of haar voorkeuren en voelt zich bij bepaalde onderwerpen het meest betrokken. En dat is prima. Als individuen, organisaties en instellingen zijn we immers met zo velen dat we met een beetje goede wil op al deze vlakken vooruitgang kunnen boeken.

Ons steentje bijdragen

Als bedrijf besteden wij natuurlijk het overgrote deel van onze tijd aan onze eigen klanten. Dat betekent echter allerminst dat we alleen maar op onszelf gericht zijn. Het voelt voor ons namelijk als een verrijking om met ClientPlus óók een beetje naar de behoeften van onze eigen maatschappij en de wereld daarbuiten te kijken. We doen dat zelf op twee manieren.

Allereerst proberen we in onze communicatie en handelen altijd op een integere en vriendelijke manier met alle betrokkenen om te gaan. We vinden het belangrijk om anderen te behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden.

Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om een deel van onze winst te gebruiken om een reeds bestaande stichting financieel te ondersteunen. Er zijn namelijk veel personen en stichtingen actief die hun positieve impact op de wereld met wat extra (financiële) ondersteuning verder kunnen uitbreiden.

Onderwijs voor kansarme kinderen

Zelf geloven wij sterk in onderwijs als basis voor de ontwikkeling van zowel individuen als maatschappijen. Scholing en opleidingen bieden mensen de mogelijkheid om zich aan analfabetisme, armoede en uitzichtloosheid te onttrekken. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om Stichting Beetje Beter te steunen. Jaarlijks doneren wij 2% van onze nettowinst aan dit goede doel.

Over Stichting Beetje Beter

Informatie volgt binnenkort. Kijk voor nu op BeetjeBeter.nl

Stichting Beetje Beter